Rectificatie op Facebook bericht

Rectificatie op Facebook bericht

Hijs Hokij ngaat morgen niet live in Heerenveen via Facebook.
Zojuist hebben wij de volgende mail uit Heerenveen mogen ontvangen:

“Tot onze grote verbazing lazen wij op jullie officiële internetsite dat jullie morgen de wedstrijd Unis Flyers- Hys Den Haag via jullie facebook pagina gaan uitzenden.
Even duidelijk dit is ten strengste verboden. Dit zijn huisrechten die toebehoren aan de Unis Flyers. Uitzendrechten horen aan de thuisspelende club en dat zijn wij. Mocht e.e.a door door jullie of door jullie supporters deze actie gedaan worden stellen wij jullie aansprakelijk voor € 20.000,00 voor gederfde inkomsten van de Flyers. Ik neem aan dat jullie dit niet willen laten gebeuren. Ik neem aan dat jullie je mensen op de hoogte stellen. Wij zullen hier tegen optreden en zullen niet schuwen de politie hierbij in te schakelen indien dit zich voordoet.Ik neem aan dat jullie mensen hierop gaan toezien.”

Onze supporters zijn dus gewaarschuwd voor eventuele live beelden.