AGENDA: Algemeen Leden Vergadering Vereniging Hijs Hokij

Op woensdag 28 augustus is er weer een Algemeen Leden Vergadering (ALV). De vereniging geeft uitleg over het afgelopen jaar en blikt vooruit op het komende seizoen. Alle leden zijn welkom om deze avond bij te wonen. 

Datum: Woensdag 28 augustus 2019
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Puck Inn (Uithof)

Programma:
1. Opening en mededelingen
2. Notulen ALV 31 augustus 2018
3. Sportief verslag 2018-2019
4. Ontwikkelingen 2018-2019
5. Financieel verslag 2018-2019
6. Verzoek decharge verlening boekjaar 2018-2019
7. Verkiezing bestuur en commissies
8. Plannen 2019-2020
9. Technische zaken 2019-2020
10. Begroting 2019-2020 en vaststellen contributies
11. Rondvraag en sluiting