Definitief einde BeNe League: clubs onderzoeken samenwerking met Duitsland

Helaas is de afgelopen dagen gebleken dat er definitief een einde komt aan de Stichting Grensoverschrijdend ijshockey (Stichting van de BeNe League) en de samenwerking tussen IJshockey Nederland en de KBIJF met betrekking tot het gezamenlijk organiseren van de BeNe League competitie. Het blijft spijtig te constateren dat de favoriete optie van alle betrokken clubs niet kan worden gerealiseerd. Dinsdagavond 21 juni 2022 hebben de voorzitters van Den Haag, Geleen, Heerenveen en Zoetermeer met elkaar overleg gehad over de ontstane situatie.

De vier Nederlandse clubs komen tot de volgende constateringen:

  • De optie BeNe League is definitief komen te vervallen. De deur is definitief dicht na de opzegging van de samenwerking door IJshockey Nederland en de Belgische clubs zijn in gesprek met andere partners;
  • De BeNe League teams laten deelnemen in de huidige Eredivisie competitie is voor zowel IJshockey Nederland als voor de clubs geen optie;
  • De BeNe League teams uit laten komen in een topcompetitie met zes gelijkwaardige teams is voor de clubs zoals bekend geen realistische optie;

De clubs voelen een hoge mate van verantwoordelijkheid voor de spelers (ca. 80) en alle betrokkenen bij het ijshockey en willen voorkomen dat deze tussen de wal en het schip komen te vallen. Onze conclusie is dat er feitelijk maar één optie overblijft waarvan het de moeite is om de haalbaarheid nader te onderzoeken en dit betreft een samenwerkingsverband met de clubs die uitkomen in de Duitse Regionale Liga West. Wij verwachten dat IJshockey Nederland hieraan haar medewerking verleend, zodat de Nederlandse clubs de komende dagen deze verkenning kunnen uitvoeren. Het gaat hierbij echt om het onderzoeken van de haalbaarheid van een dergelijke samenwerking.

Start een gesprek